Co powinieneś wiedzieć zanim postawisz bramę wjazdową

Dzięki ostatniej nowelizacji przepisów prawa budowlanego w znaczny sposób została uproszczona procedura dotychczas wymagana przy stawianiu prostych i nieskomplikowanych obiektów budowlanych, do których zaliczają się między innymi ogrodzenia, bramy wjazdowe i furtki. W świetle tej nowelizacji stawianie ogrodzeń (oraz ich remont) o wysokości całkowitej, czyli razem z podmurówką, nie przekraczającej wysokości 2.2m od poziomu terenu, nie wymaga zgłaszania nigdzie takich prac, niezależnie od tego czy występują one od strony dróg, parkingów czy placów.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą W. Awruk

Kwestia budowy ogrodzeń, bram wjazdowych i furtek, jest uregulowana w polskim prawie w kilku podstawowych dokumentach.

Są to przede wszystkim:
Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z kolejnymi nowelizacjami, z których ostania obecnie obowiązująca miała miejsce w 2015r,
Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 201r,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i wprowadzeniu w 2005 r. do katalogu polskich Norm , normy PN-EN 13241-1 dotyczącej parametrów technicznych bram.

Bramy wjazdowe i furtki w świetle prawa

1. Bramy wjazdowej nie wolno sobie w ogrodzeniu dowolnie lokalizować. Powinna ona być zlokalizowana w miejscu zjazdu, na który powinniśmy mieć oddzielną zgodę zarządcy drogi w zależności od tego czy jest to droga gminna, powiatowa czy wojewódzka. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, zgoda ta będzie stanowić załącznik do wniosku o zgłoszenie zamiaru budowy zjazdu. Dodatkowo jeżeli planowany zjazd będzie przebiegał nad sieciami uzbrojenia drogi, zarządca tej drogi lub urząd przyjmujący wniosek zgłoszenia może nakazać właścicielowi dokonanie dodatkowych uzgodnień lokalizacji i konstrukcji planowanego wjazdu z zarządcami tych sieci. Jak zwykle wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów na te uzgodnienia.

2. Furtkę z kolei możemy sobie ustawić w dowolnie wybranym przez nas miejscu, ale jeżeli dojście do niej wymaga przebudowy lub budowy chodnika, wówczas wymagane jest uzyskanie na te roboty zgody właściciela drogi, a w zależności od przewidywanego zakresu robót, decyzji pozwolenia na budowę lub tylko zgłoszenia.

3. W zabudowie jednorodzinnej brama wjazdowa powinna mieć minimalną szerokość 2,4m, i nie może otwierać się na zewnątrz działki. Dotyczy to również bram przesuwnych, których zarówno część przesuwna jak i mechanizm musi w całości funkcjonować w obrębie działki. Jeżeli jakaś część bramy będzie wjeżdżała na sąsiedni teren, właścicielowi grozi nakaz rozbiórki tak zamontowanej bramy.

4. Dodatkowo przy wyborze bram przemysłowych należy brać pod uwagę oprócz miejsca ich zainstalowania również oczekiwane wymagania eksploatacyjne z których najważniejsze są: bezpieczeństwo użytkowników, łatwość ich obsługi, zakres i częstotliwość zabiegów konserwacyjnych, tryb i częstotliwość pracy oraz stopień i bezpieczeństwo ich automatyzacji.

Kiedy brama wjazdowa wymaga zgłoszenia?

1. Jeżeli jej wysokość razem z podmurówką przekracza 2,2m. Jeżeli brama wjazdowa przekracza tę wysokość i zostanie zbudowana bez zgłoszenia w urzędzie, inwestorowi może być wyznaczony termin na zgromadzenie dokumentów wymaganych do legalizacji tej budowli i uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować decyzją nakazującą rozbiórkę bramy wjazdowej jako samowoli budowlanej.

2. Jeżeli brama wjazdowa będzie funkcjonowała w ogrodzeniu spełniającym funkcje muru oporowego. Czasem występuje taka sytuacja że występuje różnica poziomów między wjazdem a resztą działki i żeby zapobiec osuwaniu się terenu z wyżej położonej części działki, inwestor musi przygotować projekt takiego ogrodzenia z murem oporowym i z zaplanowaną w nim bramą wjazdową i wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

3. W niektórych planach zagospodarowania przestrzennego są podane warunki i parametry jakim powinny odpowiadać ogrodzenia i bramy wjazdowe. Mogą być podane parametry charakterystyczne dla danego typu ogrodzeń i bram wjazdowych, które mają zapewnić współgranie tych elementów z zabudową już wcześniej istniejącą. W takich przypadkach inwestor powinien wystąpić do właściwego urzędu o wyrys z tego planu, a jeżeli takiego planu nie ma to o warunki zabudowy ogrodzenia i bramy wjazdowej i budować zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi czy wymaganiami. Należy się również upewnić czy nie ma zakazu budowania pewnych typów ogrodzeń i bram wjazdowych np. betonowych lub z elementów prefabrykowanych.  

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij