Nurkowanie to wspaniałe zajęcie: coraz więcej osób wybiera się na wyprawy nurkowe dla własnej przyjemności. Ci, którzy chociaż raz spróbowali nurkowania, chętnie wybierają się na kolejne wyjazdy nurkowe, a rynek pełny jest ofert dla nich.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Pazola

Samo nurkowanie zaliczane jest do sportów ekstremalnych i z tej też przyczyny stan zdrowia osoby, która chce je uprawiać jest kluczowy — niestety niektórzy mogą mieć przeciwwskazania.

Jakie są przeciwwskazania zdrowotne do nurkowania?

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy przejść odpowiednie badania lekarskie, które są poprzedzone wywiadem. W przypadku osób zdrowych nie ma przeciwwskazań do uprawiania tegoż sportu. Niestety w niektórych przypadkach pojawiają się istotne przeciwwskazania takie jak:
-choroby układu krążenia
-choroby układu oddechowego
-choroby układu nerwowego

Przeciwwskazania te mają na celu wykluczenie wszystkich wad, ułomności i chorób, które:
-ograniczyć mogą wydolność nurka
-spowodować chorobę dekompresyjną
-pogorszyć stan zdrowia nurka w wyniku nurkowania
-narażają go na niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku.

Kto powinien uważać na powyższe przeciwwskazania?

Na wstępie warto nadmienić, że jednym z istotniejszych przeciwwskazań do nurkowania jest ciąża. Każda kobieta, która jest w ciąży i chce zejść pod wodę, musi być świadoma, że wpływa to niekorzystnie na płód.

Kolejnym ograniczeniem, o którym nie każdy może zdawać sobie sprawę, są nawracające i/lub przewlekłe choroby układu moczowego. Wcześniej zostały wspomniane choroby dotyczące konkretnych układów, a więc:

I. Choroby układu krążenia

-wady serca
-nadciśnienie tętnicze
-choroby zastawek serca
-zaburzenia rytmu i przewodnictwa
-choroba niedokrwienna serca
-choroba zakrzepowo-zatorowa
-zaburzenia perfuzji obwodowej

II. Choroby układu oddechowego

-rozedma
-astma oskrzelowa
-przebyta odma samoistna
-następstwa zapalenia opłucnej
-następstwa gruźlicy
-następstwa torakotomii
-następstwa ropni płuc

III. Choroby układu nerwowego

-padaczka
-choroby zwyradniające układu nerwowo-mięśniowego
-przebyte urazy czaszkowo-mózgowe
-następstwa uszkodzenia rdzenia kręgowego poinfekcyjne oraz pourazowe
-następstwa zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
-patologiczny zapis EEG ze stymulacją wzrokową i hiperwentylacją

Dodatkowo przeciwwskazania mogą pojawić się w obrębie innych układów, dlatego też badanie lekarskie jest aż tak istotne — w celu uniknięcie dalszych komplikacji i konsekwencji. Wśród osób, które powinny dodatkowo uważać, są osoby u których:
-stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pokarmowego (ostra choroba wrzodowa, przepuklina ściany jamy brzusznej, czy ostre choroby wątroby i trzustki)
-zauważono dysfunkcje układu otorynolaryngologicznego (choroba Meniera, niezamknięta perforacja błony bębenkowej, znaczny ubytek słuchu, otoskleroza, laryngocele)
-stwierdzono choroby i nieprawidłowości narządu wzroku (stożek rogówki, odklejenie siatkówki, jaskra, blizny po operacjach śródgałkowych)
-odnotowano wady i choroby takie jak: cukrzyca, choroba Addisona, choroba Cushinga, choroba Gravesa-Basedowe itd.
wykryto jałową martwicę kości
-stwierdzono reakcję alergiczną na kontakt z materiałami stosowanymi w pracach podwodnych.

Otyłość a nurkowanie

Wśród przeciwwskazań można znaleźć dolegliwości, które łączy się z samą budową ciała, należą do nich znaczne wady i ułomności w budowie oraz nadwaga powyżej 20% należnej wagi. Otyłość może bezpośrednio wpłynąć na pojawienie się choroby dekompresyjnej. Wynika to z tego, że azot z tkanki tłuszczowej uwalnia się powoli, lecz w dużej ilości. W efekcie w krwi mogą pojawić się znaczne ilości pęcherzyków gazu, a te mogą spowodować zatory.

Również choroby, które współtowarzyszą i wynikają z otyłości, mogą być przeciwwskazaniami do uprawiania tego sportu. Wśród nich można wymienić:
-nadciśnienie tętnicze
-cukrzyce typu drugiego
-chorobę wieńcową
-zwyrodnienia i urazy narządu ruchu
-zgagi, przepukliny, wzdęcia itd.
O powyższych przeciwwskazaniach należy pamiętać, bo chociaż safari nurkowe, czy ekspedycje nurkowe są niezwykle kuszące, to w pierwszej kolejności należy pamiętać o zdrowiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ